megbízhatóság, minőség felsőfokon

Garanciális feltételek


Mikor érvényes a garancia?

A következő feltételek teljesítésével lehet érvényesíteni a garanciát:

1. A garancialevél hiánytalan kitöltése, mely tartalmazza:

 • A gép típusának megnevezését
 • A gép gyártási számát
 • A vásárlás napját
 • A márkakereskedés bélyegzőjét (jól olvashatóan) és az eladó aláírását.
 • Időszakos karbantartások első kockája, mely a beüzemelésre vonatkozik

2. Vagy olyan számla, amelyen ugyanezen adatok is fel vannak tüntetve.


Garanciaidők géptípusonként

 • 12 + 24 hónap korlátozott: 
  csónakmotorok, gumicsónakok
 • Feltétele (12 hónap): 
  A szakszervizben végrehajtott költségtérítéses összeépítés és beüzemelés, 5 LE alatt csak beüzemelés
 • Feltétele (+24 hónap): 
  Amennyiben a garanciajegy regisztrálva lett a www.hondamarine.hu oldalon vagy a kitöltött adatlap visszaküldése.


Általános tudnivalók

 • A jótállási jegy a gép elengedhetetlen része, mely rögzíti annak a garanciális és jótállási feltételeit.
 • A jótállási időtartama az első oldalon jelölt hónapszám, a kötelezően mellékelt használati utasításban rögzített üzemeltetési feltételek szerint.
 • A jótállás idejének kezdete az eladás napja.
 • A jótállási idő 30 napra korlátozódik, ha a gépet kölcsönzési, kereskedelmi demonstrációs célokra, bérmunka végzésére használják.
 • Akkumulátorra a garancia időtartama 6 hónap.

Ezen előírások értelmében a Honda márkaszerviz köteles megjavítani vagy kicserélni bármely anyag vagy gyártási hibás alkatrészt. A javítást anyag és/vagy munkabér felszámítása nélkül végzi el a szerviz.


Az üzemanyag minősége

A négyütemű Honda csónakmotorokba kizárólag ólommentes benzint töltsünk. Ennek minimális oktánszáma 95 lehet.
Figyeljünk a benzin tárolására is. Soha ne használjunk egy hónapnál tovább tárolt üzemanyagot. Az üzemanyagot csak a kimondottan erre a célra forgalmazott tárolóeszközökben tartsuk, ellenkező esetben a benzin olyan anyagokat old ki a tárolóeszköz falából, melyek a gép működtetése során lerakódnak a porlasztóban vagy egyéb helyeken és dugulást okoznak.

Az ilyen lerakódások a porlasztóban és egyéb helyeken nem képezik garancia tárgyát!


Garanciát kizáró tényezők

 • A Honda által előírt rendszeres karbantartások elvégzésének elhanyagolása esetén
 • Bármely olyan károsodás esetén, amely nem a Honda előírásai szerint végzett javítási, vagy karbantartási módszer alkalmazásából adódik
 • Ha a gépet nem szakszerviz bontotta meg illetve szét
 • Bármely károsodás esetén, amely a gépnek versenyen való használatának a következményei
 • A bérbe adott termék korlátozott, rövidebb idejű garanciális védelmet élvez (lásd az általános garanciális tudnivalókat)
 • A műszaki specifikációkat meghaladó igénybevétel esetén
 • Nem eredeti alkatrész, vagy nem megfelelő benzin vagy olaj használata esetén
 • A gépen végrehajtott módosítások esetén
 • Természetes kopások és elhsználódások esetén
 • A nem megfelelő szállításból vagy tárolásból adódó károsodás esetén


Kormányrendelet a jótállásról

Tudnivalók a termék jótállásával kapcsolatosan a 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet alapján:

 • A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, ha fogyasztónak minősül
 • A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik
 • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető
 • A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli
 • A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgáltatónál (szerviznél) közbetlenűl is érvényesítheti
 • A rögzített bekötésű, valamint a 10 kg.-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csoamagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyszínén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, akkor a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 • Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított három munkanapon belül meghibásodik, a forgalamzó a fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza
 • A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél külön megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása esetén vállalja.
 • A hosszú ideig és nem mefelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ebben az esetben a készüléket az üzembe helyezés előtt át kell vizsgálni a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.
 • A jótállás a fogyasztói törvényből eredő jogait nem érinti.
 • Szavatossági igényt forgalamzóval szemben érvényesíthet azzal, hogy bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, akkor a szerződést megkötöttnak kell tekinteni. Ezzel felhívjuk tisztelt Vásárlónik figyelmét, hogy őrizzék meg a számlát, a bizonylatot, hogy kétséget kizáróan igazolni tudják a fogysztói szerződés megkötését.
 • Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003.(IX.22.), Korm. rendelet; Ptk. 685.§e) pont; Ptk. 305§ 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletei.

* Korlátozott garancia esetén a 6) pont nem áll a fogyasztó rendelkezésére
** A 2 vagy 3 év garanciának a feltétele a szakszervizben vagy szakkereskedésben elvégzett költségtérítéses beüzemelés és időszakos karbantartások, csónakmotoroknál téliesítések megléte
*** A kereskedelmi forgalomban kapható üzemanyagok parafintartalma hosszabb leállások alkalmával kiválik és a karburátorban dugulást okoz. Az ilyen javítás nem tartozik a garanciális javítások körébe (hosszabb leállás előtt mindig engedje le az üzemanyagot a karburátorból és az üzemanyagtankból!).

 

Telefon: +36 20-97-44-588
6000 Kecskemét, Mester u. 2.